Kronstabilisering är ett sätt att stadga kronan eller enskilda grenar så att delar av trädet inte fläks sönder eller tappar en gren. Beroende på hur illa trädet är installeras en eller två olika typer av stabilisering:

1. Statisk stabilisering
2. Dynamisk stabilisering


Statisk stabilisering

Statisk kronstabilisering används när trädet redan är sprucket och håller på att falla isär. Ett exempel visas på bilden intill. När stammen är sprucken har den förlorat en stor del av sin styrka och riskerar att fläkas isär i två halvor. Stabiliseringsystemet besår av två breda trädselar som läggs runt varje stam och som sedan förbinds med en kraftig stålvajer eller rep. Trädselarna är breda (20 cm) för att på så sätt fördela krafterna och inte skada trädets känsliga kambiumskikt (tunt skikt alldeles under barken där vätska och näring transporteras). Tillsammans med det statiska systemet installeras alltid ett dynamiskt stabiliseringssystem också.

kronstabilisering1
Ek som spruckit i två halvor och som är i stort behov av både statisk- och dynamisk kronstabilisering.

 

kronstabilisering2
Statisk kronstabilisering med trädsele och stålvajer. (Dagens sele är tillverkad helt i skogsgrön färg och smälter bättre in i trädets krona).

Dynamisk stabilisering

Dynamisk stabilisering används när man vill minimera risken för att en stam eller gren skall fläkas isär. Om trädet ännu inte spruckit räcker oftast en dynamisk stabilisering. En förbindning kan liknas vid en båtförtöjning med gummiryckdämpare. Det består av ett specialrep med ryckdämpare av gummi, allt utvecklat för trädvård av ett tyskt företag som heter Cobra. Repet monteras med slack så att det inte dämpar trädets gungning förrän grenarna rör sig ordentligt eller om trädet tyngs av t.ex. blötsnö.

kronstabilisering3
Till en kronstabilisering bör man dessutom alltid göra en viktbeskärning för att minska lasten på stammens eller grenens infästning.

kronstabilisering4
Gummiryckdämparen ligger inne i repet när det är monterat.

kronstabilisering5
Slutmontering av dynamisk kronstabilisering. Kring stammen träs en tub av väv som fungerar som slitskydd för repet. Gummiryckdämparen syns som en förtjockning i repet, till vänster i bilden.

kronstabilisering6
Tre dynamiska stabiliseringen förbinder tre stammar i en triangulär form. Repen syns knappt ens när löven är borta. Under sommaren döljs de helt av grönskan.