skip to Main Content
Ask

Inspektion av ask

Idag har vi även hjälp Länsstyrelsen med att inspektera deras träd samt kommit med åtgärdsförslag uppe i Gullmarsberg utanför Uddevalla.

Har ni också träd som eventuellt behöver åtgärdas. Kontakta oss så kommer vi åt på ett kostnadsfritt besök.