skip to Main Content

Fällning av stor bok på Hisingen

Vissa jobber kräver större insatser än andra. Den 5e augusti fick vi äran att fälla en stor bok längs Björlandavägen. Boken hade blivit angripen av Phytoftera och var därmed ett riskträd. Då boken fälldes över en väg och ut i rondellen krävdes en trafikanordningsplan (TA-plan). För att lyckas med fällningen på ett säkert sätt var vi ett stort gäng flaggvakter som tillfälligt stängde av de berörda vägarna.

Fällningen gick bra och vi tackar kunden för förtroendet.