skip to Main Content

Vi prioriterar säkerheten

Både för vår omgivning och för den egna personalen. Noggrann analys av arbetet görs alltid innan arbetet påbörjas. Skulle trädet vara skadat eller på annat sätt olämpligt att klättra i avstår vi från klättring och försöker lösa jobbet på annat sätt, t.ex. genom att använda skylift. Vi uppdaterar kontinuerligt vår kunskap och utrustning efter nya regler och arbetsförordningar t.ex. från Arbetsmiljöverket.

Inför varje arbete gör vi en riskanalys för att på så sätt upptäcka och minimera alla risker. Utifrån riskanalysen kan olika åtgärdet tas för att inga incidenter skall hända.

Vi låter heller aldrig en person klättra ensam. Det finns alltid minst två personer med vid trädklättring.

Anders Gren Trädservice AB är självklart försäkrad. Försäkringen i Trygg Hansa är en entreprenadförsäkring och täcker skador upp till 10 000 000 SEK.

Som beställare har du inget ansvar alls. Anlitar du oss tar vi på oss hela ansvaret.