skip to Main Content

Ihåliga träd är säkra träd!

Träd kan bli mycket gamla, i vissa fall flera tusen år. Som en naturlig utveckling utvecklar flera arter ihåligheter i stammen. En vanlig missuppfattning är att detta skulle innebära en fara för att trädet kan gå av och ramla omkull.

Undersökningar visar att ihåliga träd är säkrare än solida träd. Inte förrän kvarvarande levande ved är mindre än 30% av stamradien behöver man bekymra sig och knappt då.

Ett träd genomlever tre faser:

  1. Uppbyggnadsfasen
  2. Mognadsfasen
  3. Döendefasen

Under uppbyggnadsfasen växer trädet mest på höjden. När den väl nått sin maximala höjd övergår den i fas 2, mognadsfasen. Här bygger trädet mer på brädden och grovleken. Endast en ringa tillväxt på höjden sker.

Precis i skarven mellan fas 1 och 2 är trädet känsligt för naturens krafter. Här observeras långt många fler omkullvälta solida träd än gamla ihåliga träd.

trad3
Rumskullaeken är äldst i Europa. Den står i Norra Kvill, Småland och mäter ca 13 m i omkrets. Den har varit ihålig i flera hundra år och klarat ett stort antal stormar.