Om trädet är för tätt, skuggar för mycket eller skräpar ner kan man gallra trädet. Men en krongallring tas flera grenar bort ur kronan. Upp till 25-30 % av kronan kan man gallra bort. Här fokuserar man på att i första hand ta bort grenar som växer olämpligt. T.ex. parallella grenar, grenar som växer inåt i kronan eller grenar som skaver mot andra grenar. Det är viktigt att kronan fortfarande ser ut som ett träd efter avslutat arbete. En allt för grov gallring kan ge stora hål i kronan vilket bör undvikas.

Förutom att en krongallring ger ett luftigare och ljusare träd ger det dessutom ett träd med mindre vindfång vilket gör det relativt säkrare.

trad