skip to Main Content

En kronrensning tar bort döda, skadade grenar, grenar som skaver mot andra eller växer åt fel håll. Även främmande föremål så som rep, spik, vajer mm, tas bort. Detta minskar risken för stora fallande grenar, allmänt nedfall från trädet och ger trädet en bättre chans att satsa på de friska grenarna.

kronrensning