skip to Main Content

Kronstabilisering är ett sätt att binda ihop en svag krona som riskerar att fläkas isär. Vanligtvis monteras statiska förbindningar som visas på bilden nedan. 


Statisk stabilisering

Statisk kronstabilisering används när trädet redan är sprucket eller riskerar att fläkas isär. Ett exempel visas på bilden intill. När två eller flera stammar växer med spetsiga infästningsvinklar bildas lätt inväxt bark mellan stammarna. Detta är en mekanisk försvagning jämfört med om infästningarna hade varit runda utan inväxt bark. Med inväxt bark finns en förhöjd risk att stammarna fläks isär. Ett sätt att åtgärda denna försvagning är att binda ihop stammarna som visas på bild.

 

En statisk förbindning besår av två breda (ca 20 cm) trädvårdsselar som läggs runt varje stam och som sedan förbinds med en stålvajer. Ibland behövs flera förbindningar i en krona beroende på hur trädet växer.

 

Man skall dock vara medveten om att kronstabilisering inte är en universell lösning på trädproblem. Dessutom måste en stabilisering inspekteras med jämna mellanrum av en kunnig person för att säkerställa att den till exempel inte skadar trädet och för att den fortfarande är i gott skick.

kronstabilisering1
En ek som spruckit i två halvor och som är i stort behov av kronstabilisering.

kronstabilisering2
Statisk kronstabilisering med trädsele och stålvajer. (Dagens sele är tillverkad helt i skogsgrön färg och smälter bättre in i trädets krona). Till en kronstabilisering bör man dessutom alltid göra en viktbeskärning för att minska lasten på stammens eller grenens infästning.