skip to Main Content

Trädservice

Prissättningen är individuell för varje jobb eftersom förutsättningarna sällan eller aldrig är lika. Ett besök görs (gratis om det inte är allt för långt att åka) för att diskutera möjligheter och förutsättningar. Efter det görs en offert som kunden får ta ställning till, och om så önskas, gå vidare med till en beställning. I så fall bokas arbetet så att kunden vet när vi kommer. Offerten kan ibland även delas upp i olika poster för att kunden lättare skall kunna välja.
Trädarbeten är berättigade för RUT-avdrag (skattereduktion för hushållsnära tjänster). Se Skatteverkets hemsida för information

Säkerhet i trädet

Stubbfräsning

Prissättningen på stubbfräsning baseras på diametern av stubben mätt i marknivå, inte i snittytan. Om stubben inte är rund så mät två diametrar 90 grader mot varandra och ta ett medelvärde av dem. Utifrån detta mått kan vi sedan ge ett riktpris på kostanden. Operatören som utför stubbfräsningen mäter stubbarna innan fräsning och det är detta som ligger till grund för det slutliga priset. Det är sällan som riktpris och slutgiltigt pris skiljer sig åt.