Trädservice

Eftersom varje träd är unikt och dessutom står på en unik plats är det ytterst svårt att ge generella priser. Som riktpris kan man säga att nedmontering av ett normalstort träd kostar från 3 000 kr inkl. RUT-avdrag och moms. Trädvård så som beskärning, gallring m. m. kostar ungefär detsamma. Vidare beror priset givetvis på hur mycket hjälp som önskas. Vi kan utföra bara en liten del eller allt från trädvård, nedmontering av träd till bortforsling allt spill, återplantering mm.

Vi arbetar vanligtvis så att varje träd inspekteras individuellt. Kunden får sedan ett fast pris på önskat arbete. Därigenom undviks att kunden blir stressad om något skulle krångla och dra ut på tiden. Detta skulle lätt leda till att även vi blir stressade vilket vare sig är säkert eller trevligt.

Anders Gren Trädservice gör gärna en gratis konsultation och prissättning. Kontakta oss för en diskussion.

Skicka gärna in en förfrågan till Anders Gren Trädservice. Bifoga då bilder på ert träd där det framgår var trädet står i förhållande till olika känslig egendom så som hus, ledningar, andra träd, växter m.m.

Säkerhet i trädet

Stubbfräsning

Prissättningen baseras på diametern av stubben. Mät diametern på stubben i marknivån, inte i snittytan. Om stubben inte är rund så mät två diametrar 90○ mot varandra och ta ett medelvärde av dem. Kontakta oss sedan så ger vi er ett fast pris utifrån uppmätt diameter.