skip to Main Content

Sektionsfällning av träd

Om ett träd står så olämpligt till att det inte kan fällas blir man tvungen att nedmontera det bit för bit. Om det finns känslig egendom under och omkring trädet sänker man ner grenar och stammen med hjälp av rep.

Skulle det behövas kan man även montera en linbana och fira iväg grenarna på säkert avstånd från trädet.

Trädets grenar kapas allt eftersom man klättrar upp. Här används t.ex. spikskor och en midjestropp.

Alla grenar är nu kapade sånär som på toppen. Denna fälls i ett stycke. Trädet är fortfarande 31 meter högt.

Granens topp är fälld. Nu återstår 25 meter stam som kapas bit för bit på väg ner.