skip to Main Content

Naturvårdsverket gav i oktober 2004 ut en rapport som har titeln ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet”, nr: 5410. I denna rapport definieras ett skyddsvärt träd:

  1. Jätteträd grövre än 1 m i diameter mätt under brösthöjd
  2. Gamla träd, äldre än 200 år för tall, gran, ek och bok. 140 år för övriga träd
  3. Grova hålträd, grövre än 40 cm i brösthöjd och med ihålig stam

Både levande och döda träd ingår i definitionen.

Anders Gren Trädservice lägger stor vikt vid denna rapport och vädjar ofta till kunden att tänka sig för både en och två gånger innan ett gammal skyddsvärt träd avverkas.

Många större träd i trädgårdar eller parker kan vara 200 år eller äldre. Det innebär att de härstammar från tidigt 1800-tal! Dessutom lever de och kan ofta leva flera hundra år till. Jämfört med antika möbler skulle få ens tänka tanken att slå sönder en vacker vas eller en stol från 1800-talet. Men ett levande träd från samma tid faller ofta offer för kortsiktigt tänka eller bristande hänsyn.

trad4