skip to Main Content

Strypa träd med rep eller snören

Det är lätt hänt att skada träd genom att strypa dem med rep eller snören. Tvättlinor kring trädet eller gungor som monterats med hjälp av rep är bara två exempel på saker som allvarligt kan skada trädet.

Med tiden blir repet eller snöret för trångt. Ju mer grenen växer i diameter desto trängre blir det. Trädet börjar bli strypt av repet. Näringstillförseln i kambiumskiktet (det tunna skikt under barken där näringen transporteras) blir hämmad. I värsta fall dör grenen.

Ett rep till en gunga glömdes bort i många år. Trädet försöker valla över repet med bark men tar lätt skada av strypningen.

Ekgrenen överst är befriad från strypande rep.

En lösning på detta problem är att sätta fast gungan med hjälp av en löpande pålstek som regelbundet inspekteras. För att undvika strypning och skada på bark så bör man lossa och flytta på infästningen, helst en gång per år.

Vidare kan Anders Gren Trädservice installera gungor på vilken höjd som helst. OBS! Gungor med extremt lång pendelrörelse kan bli farliga om de börjar gunga in mot stammen.

Fågelholkar och spikar

Montera gärna fågelholkar- det finns en skriande brist på bra boställen för fåglarna. Men slå aldrig in inte spik i träd! Aldrig! Spik skadar träd, i synnerhet ek. Eken dör av spik!

Dessutom blir det problem av spiken i senare led. Maskiner som sågar och hyvlar i sågverk tar allvarlig skada om dess klinga träffar en spik. Många sågverk tar t.ex. inte emot trädgårdsträd med hänvisning till den stora risken för spik i trädet. Även motorsågen tar skada av att köras i spik. Kedjan måste i värsta fall kasseras.

Använd då hellre träspik gjorda av sammanpressade träfiber. Se bara till att holken är stilla. En gungande holk får sällan några gäster.