skip to Main Content

Stubbfräsning tar bort stubben på ett effektivt och skonsamt sätt. Vi fräser bort stubben till ett djup av 10-20 cm under marknivå. Kvar blir en grop och en hög med flis som kan spridas i naturen. Maskinen är 90 cm bred och självdrivande.

Prissättningen baseras på diametern av stubben. Mät diametern på stubben i marknivån. Om stubben inte är rund så mät två diametrar 90° mot varandra och ta ett medelvärde av dem. Kontakta sedan oss för ett fast pris.

stubbfrasning