skip to Main Content

Trädbeskärning

Vanliga träd, inte bara fruktträd, kan också beskäras. Behoven kan vara många: mer ljus önskas, skydda hus mot grenar som växer in över tak eller vägg, önskemål om ett visst utseende på trädet mm. mm. Lösningarna kan vara något av följande:

  1. Föryngringsbeskärning: Ger ny vitalitet
  2. Uppbyggnadsbeskärning: Styr ett träds utveckling och form
  3. Underhållsbeskärning: För att bibehålla önskad form och utveckling

Varför beskära träd?

Generellt sett klarar sig träd bra utan människans beskärningar men när träden växer i konflikt med människan uppstår ofta ett behov av beskärning. Vanligt är att beskära för att grenar inte skall vara för låga över vägar, inte växa in i hus eller inte skugga så mycket. Detta och mycket mer går oftast att lösa genom en väl avvägd beskärning.

När skall man beskära?

När på året man bör beskära träd har de senaste decennierna ändrats och ändras allt eftersom kunskapen ökar. Traditionellt beskär man främst de så kallade JAS-månaderna (juli-augusti) men vissa träd även under vintern, december t.o.m. mars. Viss forskning tyder på att detta kan komma att luckras upp. Vissa kollegor i branschen beskär t ex på våren fram till midsommar. Troligen är det klokt att förhålla sig ödmjuk i denna fråga och se vad framtida forskning och erfarenhet visar.

Jan.Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.
333nejnej1333nej22

 

Under hösten ställer sig trädet om till vinterläge. Det drar då tillbaka energi ner i rotsystemet. Beskärning under denna period försvårar denna process.