Trädbeskärning

Vanliga träd, inte bara fruktträd, kan också beskäras. Behoven kan vara många: mer ljus önskas, skydda hus mot grenar som växer in över tak eller vägg, önskemål om ett visst utseende på trädet mm. mm. Lösningarna kan vara något av följande:

  1. Föryngringsbeskärning: Ger ny vitalitet
  2. Uppbyggnadsbeskärning: Styr ett träds utveckling och form
  3. Underhållsbeskärning: För att bibehålla önskad form och utveckling

När skall man beskära?

Traditionellt beskär man främst fruktträd och då under vintern- december t.o.m. mars. Detta beror främst på traditionen att trädgårdsmästare inte hade så mycket att göra under denna period. Det föll sig naturligt att passa på att beskära träden då.

Idag visar nya rön att träden läker snitten bättre under den aktiva perioden av året, d.v.s. under sommarmånaderna juli, augusti och september, de s.k. JAS-månaderna. De allra flesta träd går alldeles utmärkt att beskära under JAS-månaderna även om man alltid bör utgå för trädets art och ta hänsyn till den lämpligaste beskärningstiden för just den arten.

Jan.Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.
333nejnej1333nej22

 

Anledningen till att inte beskära under våren är att saven stiger i träden. En skada i form av ett snitt gör att trädet blöder kraftigt och då minster näringsrik sav.

Under hösten ställer sig trädet om till vinterläge. Det drar då tillbaka energi ner i rotsystemet. Beskärning under denna period försvårar denna process.