skip to Main Content

Behöver ni hjälp med trädfällning? Vi hjälper naturligtvis till med att fälla era träd. Beroende på trädets läge och kondition så görs en bedömning av lämplig åtgärd. Står trädet nära till exempel ett hus kan man behöva ta ner trädet bit för bit, se nedmontering för mer information. Står trädet fritt så kan vi fälla trädet från marken.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök där vi undersöker era träd och kommer med ett prisförslag. Kontakt