skip to Main Content

En viktbeskärning görs nästan alltid i samband med en kronstabilisering. Men den kan även utföras som en enskild åtgärd för att minska belastningen på infästningen av grenar, stam eller rotsystemet.

Man beskär då kronans yttersta delar för att minska vikten så långt bort från infästningen och därmed minska belastningen på infästningen.

viktbeskarning